Toespraak van Ambassadeur Geert Heikens, Delegatie van de Europese Commissie

Toespraak gehouden door Ambassadeur Geert Heikens


Delegatie van de Europese Commissie bij Guyana, Suriname, Trinidad & Tobago, Aruba en de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van de opening van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut Paramaribo, Suriname, woensdag 16 januari 2008

(Begroeting/Protocol)

Het is een groot genoegen vanochtend bij u te zijn voor de opening van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut [Caribbean Regional Information & Translation Institute, CRITI].

De Europese Commissie ondersteunt de oprichting van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut (CRITI) met een subsidie van €1,7 miljoen. Onze ondersteuning zal specifiek gericht zijn op het financieren van uitrusting en materiaal, exploitatiekosten en diensten ten behoeve van de vertalers, alsook relevante trainingen. Een studie voor een bedrijfsplan zal ook worden gefinancierd uit onze ondersteuning. De regering van Suriname biedt sterke ondersteuning aan dit initiatief door het gul ter beschikking stellen van het gebouw.

Onze ondersteuning van CRITI is onderdeel van de grotere (Bijdrage) Overeenkomst van €36,9 miljoen, welke de Europese Commissie met Caricom heeft ondertekend in april 2007. De overige componenten in dit grotere pakket zijn onder andere: Ondersteuning voor de Caribische Interne Markt en Economie[Caribbean Single Market and Economy, CSME], waaraan ongeveer twee derde van de middelen zijn toegewezen, en Ondersteuning voor de Externe Handelsonderhandelingen te voeren door CARIFORUM.

De Commissie, zijnde een van de grootste donoren van het Caribisch Gebied in de afgelopen 30 jaar, heeft onder het 9de EOF in totaal €57 miljoen toegekend voor Regionale Samenwerking in het Caribisch Gebied, voor de periode 2002-2007. Daarnaast gaat nog ongeveer €300 miljoen uit het EOF en van de Commissies begroting naar Regionale projecten, voor ondersteuning van de bacoven-, rum- en rijstindustrieën, voor de strijd tegen HIV/AIDS, enz. Voor het 10de EOF hebben we de regionale toewijzing bijna verdrievoudigd door de toewijzing van €165 miljoen voor de volgende periode van vijf jaar, een bewijs van de Commissies duurzame verbondenheid met de regio.

Naast de vele eerder genoemde middelen, verstrekt de Commissie ook subsidiefondsen aan afzonderlijke CARIFORUM-lidstaten. Voor het 9de EOF, 2002-2007, was meer dan een half miljard euro toegewezen aan deze nationale programma’s in het Caribisch Gebied. Suriname, een van de begunstigden, heeft bijna €20M toegewezen gekregen waarvan meer dan de helft bestemd was voor de transportsector. Vanaf 1975 heeft Suriname ongeveer €165M mogen ontvangen aan ontwikkelingshulp van de Commissie.

Zoals u weet, het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut (CRITI) is voornamelijk ontstaan uit de taalverscheidenheid in de regio (Engels, Frans, Nederlands en Spaans) en de behoefte aan vertaling en informatie vanuit de bredere en diepere samenwerking en integratie in CARICOM. CRITI zal informatie van officiële en semiofficiële aard en vanuit de particuliere sector alsook andere informatie beschikbaar maken in de CARIFORUM/CARICOM-landen. CRITI zal bijdragen aan de ontwikkeling van de institutionele capaciteit van het Caribisch Gebied door tijdig en efficiënt informatie- en vertaaldiensten te verschaffen. We hopen dat dit het streven van het Caribisch Gebied naar structurele hervorming en herpositionering van zijn economie zal vergemakkelijken.

Het is deze belangrijke integratie van de Caribische Regio in de wereldeconomie door middel van een universele herpositionering welke zal leiden tot duurzame economische groei, regionale samenhang en stabiliteit en verdergaande verbeteringen in de leefomstandigheden. Instituten zoals deze zullen dit proces versterken en de regio in staat stellen de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen. Zoals in andere gebieden, naarmate de handel zich uitbreidt en de bewegingen van kapitaal en diensten zich intensiveren, zullen informatie- en vertaaldiensten nodig zijn teneinde de particuliere sector te helpen ter facilitering van handel en investeringen. In dit verband is CRITI een zeer belangrijk instituut.

Ik ben ervan overtuigd dat Overheden, andere regionale lichamen en de particuliere sector optimaal gebruik zullen maken van dit waardevolle Caribische initiatief.

Dank u.