Toespraak van de President van de Republiek Suriname Z.E. Runaldo Ronald Venetiaan

TOESPRAAK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Z.E. RUNALDO RONALD VENETIAAN
TER GELEGENHEID VAN DE INAUGURATIE VAN HET CARIBISCH REGIONAAL INFORMATIE EN VERTAAL INSTITUUT DONDERDAG,
17 JANUARI 2008

Excellenties, Dames en Heren,

Namens het volk en de Regering van Suriname heet ik u welkom in ons veeltalig land. Een land met een grotere diversiteit dan Suriname is moeilijk te vinden in het Caribisch Gebied.

Op 4 juli 1995 werd Suriname volwaardig lid van de CARICOM. Vanaf ons toetreden tot deze organisatie, heeft Suriname zich geplaatst gezien tegenover een aantal uitdagingen die grotendeels voortvloeiden uit de verschillen in taal en cultuur. Bijvoorbeeld, Suriname als veeltalige, niet- Engelssprekende samenleving moest functioneren in de eentalige Engelssprekende CARICOM- organisatie. Ons op het Romeinse Recht gebaseerde rechtssysteem is moeilijk te begrijpen voor onze medelidstaten in de CARICOM die gewend zijn aan hun eigen common law stelsel, en andersom natuurlijk ook.

Het was een uitdaging voor Suriname enerzijds en anderzijds voor de overige CARICOM-leden en het CARICOM-Secretariaat om de technische documenten geschreven in het Engels, respectievelijk in het Nederlands, volledig te begrijpen en het was zelfs nog moeilijker om onder het grote publiek een goed begrip van deze documenten tot stand te brengen.

Dit heeft natuurlijk gezorgd voor oponthoud bij het opstellen` van regionale en nationale documenten, vooral wanneer het ging om het formuleren van wetten en het implementeren van regionale besluiten. En het heeft geleid tot een gebrek aan volledige kennis van, volledig inzicht in en volledige appreciatie van elkaars samenlevingen.

Vandaag de dag, bieden ICT en informatie-uitwisseling een goede mogelijkheid voor het uitbreiden van de handelsrelaties en het verdiepen van de integratie van de regio. Taalbarrières mogen dit niet belemmeren.

Suriname heeft zich in het verleden op diverse momenten ervoor ingespannen een oplossing te vinden voor het taal- en vertaalprobleem in de regio. In 2002 werd door de CARIFORUM-Ministers gediscussieerd over de herziening van de CARIFORUM-regels en procedures en een kwestie die daarbij ook aan de orde kwam, was de keuze van werktalen en de officiële talen van CARIFORUM. Suriname greep deze gelegenheid aan om een voorstel te doen voor de oprichting van een Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut [Caribbean Regional Information and Translation Institute, CRITI]. En met de steun van Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek voor dit voorstel, hebben de CARIFORUM-Ministers hun goedkeuring gehecht aan de oprichting van dit instituut.

Dit regionale instituut is tot stand gebracht met de ondersteuning van de EU, die ervaring heeft met taalkwesties en de consequenties begrijpt van taalbarrières die kunnen resulteren in misinterpretatie en miscommunicatie.

Het regionale instituut zal spin-off effecten hebben. Naast zijn kernactiviteit, namelijk het voorzien in officiële vertalingen van belangrijke documenten en het verstrekken van informatie, zal het instituut in staat zijn informatie over de regio te verschaffen die van nut kan zijn voor zowel personen als universiteiten. Bovendien, belangrijke besluiten van het Caribisch Hof van Justitie [Caribbean Court of Justice, CCJ] en de CARICOM-Regionale Commissie voor de Mededinging [CARICOM Regional Competition Commission, CCC] zullen in de toekomst beschikbaar zijn in verschillende talen zodat we eindelijk met recht zullen kunnen spreken van algemene toegang tot de rechter.

Vandaag is daarom een veelbelovende dag in de geschiedenis van de CARIFORUM-Regio en in het bijzonder voor Suriname, als gastheer van dit eerste regionale instituut van het CARIFORUM. Wij zijn bijzonder gelukkig en trots omdat dit het eerste regionale instituut is dat zijn zetel heeft in Suriname. Het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking van Suriname heeft er alles aan gedaan te beantwoorden aan de verwachtingen en heeft kosten noch moeite gespaard om u en CRITI deze infrastructuur te kunnen aanbieden.

Als gastland zijn wij ons ten volle bewust van onze verantwoordelijkheden en wij staan in voor de basisdiensten en benodigdheden. Wij zullen derhalve de zetelovereenkomst ondertekenen met de Secretaris-Generaal van het CARIFORUM. Deze overeenkomst regelt de rechtspositie van CRITI, wat van essentieel belang is voor zijn functioneren.

Ik feliciteer ons allen met dit belangrijke regionale instituut. Wees ervan overtuigd dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om van dit instituut een succes te maken.

Dank u wel!

I thank you!

Merci beaucoup! Muchísimas gracias!