Openingstoespraak van dr. R. Van Ravenswaay, Suriname

Opening van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut

Openingstoespraak van dr. R. Van Ravenswaay
Minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking van Suriname
Paramaribo, Suriname, 17 januari 2008

President van de Republiek Suriname,
Vicepresident van de Republiek Suriname, Secretaris-Generaal van het CARIFORUM,
Hoofd van de Delegatie van de Europese Commissie, Vertegenwoordigers van de diverse CARICOM-landen, Leden van het Corps Diplomatique,
Geachte Genodigden, Dames en Heren,

Goedemorgen. Good morning. Buenos días. Bon Jour.

Als Minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking is het mij een voorrecht u allen van harte welkom te heten bij de opening vandaag.

Een bijzonder woord van welkom gaat uit naar onze vrienden van het Caribisch Gebied die de tijd en moeite hebben genomen om vandaag hier bij ons te zijn voor deze belangrijke gebeurtenis.

Ik heet u allen welkom in Suriname, maar in het bijzonder in de stad Paramaribo. U bent hier weliswaar gekomen met een speciale opdracht, maar neemt u ook de tijd de mooie dingen in onze hoofdstad te ontdekken. Wij wensen u een prettig verblijf toe en hopen dat u zich thuis zult voelen in ons Suriname, land van vele culturen, godsdiensten en talen.

Vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van Suriname, CARIFORUM en zijn bevolking. Vandaag markeert tevens een belangrijke mijlpaal in de relatie tussen CARIFORUM en de Europese Unie.

Dames en Heren.

Bekijken we de geschiedenis, dan merken wij dat het Caribisch Gebied altijd al de wens heeft gehad zich te verenigen. Regionale economische integratie begon reeds in het jaar 1968 met de oprichting van de Caribische Vrijhandelszone [Caribbean Free Trade Area, CARIFTA] waarbij 12 gemenebestlanden betrokken waren. De oprichting van de Caribische Gemeenschap [Caribbean Community, CARICOM] heeft het integratieproces verder verdiept en in 1989 werd een grote aanzet gedaan tot integratie met de instelling van de Caribische Interne Markt en Economie [Caribbean Single Market and Economy, CSME]. De recente oprichting van het Caribisch Hof van Justitie [Caribbean Court of Justice, CCJ] zal het integratieproces onder de verschillende Caribische staten zelfs nog meer bevorderen.

Hoewel het integratieproces in het begin alleen de Engelssprekende landen in het Caribisch betrof, hebben zich later andere landen aangesloten bij het proces en meest recentelijk nog zien we dat de Franse DOM’s voorzichtige tekenen vertonen van nauwere betrokkenheid, waardoor de diversiteit verder wordt vergroot en tegelijkertijd een extra moeilijkheidsgraad wordt toegevoegd aan de communicatie daar deze lidstaten die zich nu aansluiten allemaal andere talen spreken.

Ter overwinning van deze taalbarrières, heeft de Cariforum-Raad van Ministers in 2005 overeenstemming bereikt over de oprichting van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut [Caribbean Regional Information and Translation Institute, CRITI] in Suriname met als algemeen doel het verdiepen van de regionale integratie door middel van het tijdig en efficiënt verschaffen van informatie en vertaaldiensten in het Engels, Frans, Spaans en Nederlands.

Door deze vertaaldiensten zal officiële, semi-officiële en andere informatie beschikbaar zijn in het gehele gebied dat door het CARIFORUM wordt bestreken, ongeacht de taal waarin de informatie oorspronkelijk was gesteld. CRITI zal op kostendekkende basis vertaal- en informatiediensten aanbieden aan beroepsinstanties, regionale organisaties en het algemene publiek.

Met de implementatie van CRITI vandaag wordt een stap voorwaarts gemaakt naar het elimineren van de taalbarrières die worden ervaren als een obstakel voor verdere integratie.

Dames en Heren,

We zouden vandaag niet hier samen zijn indien we geen ondersteuning hadden mogen ontvangen van de Europese Unie.

Heel wat lobbywerk, of dat nu mondeling of schriftelijk was, is verzet moeten worden. Mensen binnen en buiten de regio moesten overtuigd worden van het vitale belang van dit instituut. Dit was ook het geval toen we de kloof moesten dichten tussen 2002, toen de CARIFORUM-Ministers goedkeuring hechtten aan het voorstel, en 2006, toen het Ministerieel besluit werd bekrachtigd en instructies werden gegeven ter implementatie.

Dit bewijst eens te meer dat wanneer de bereidheid tot medewerking en samenwerking bestaat, we onze doelen kunnen bereiken. Met deze inauguratie hebben we wederom een doel bereikt.

Wij danken u allen voor uw ondersteuning en feliciteren CARIFORUM en de EU.

Opening van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut

Openingstoespraak van dr. R. Van Ravenswaay
Minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking van Suriname
Paramaribo, Suriname, 17 januari 2008


President van de Republiek Suriname,
Vicepresident van de Republiek Suriname, Secretaris-Generaal van het CARIFORUM,
Hoofd van de Delegatie van de Europese Commissie, Vertegenwoordigers van de diverse CARICOM-landen, Leden van het Corps Diplomatique,
Geachte Genodigden, Dames en Heren,

Goedemorgen. Good morning. Buenos días. Bon Jour.

Als Minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking is het mij een voorrecht u allen van harte welkom te heten bij de opening vandaag.

Een bijzonder woord van welkom gaat uit naar onze vrienden van het Caribisch Gebied die de tijd en moeite hebben genomen om vandaag hier bij ons te zijn voor deze belangrijke gebeurtenis.

Ik heet u allen welkom in Suriname, maar in het bijzonder in de stad Paramaribo. U bent hier weliswaar gekomen met een speciale opdracht, maar neemt u ook de tijd de mooie dingen in onze hoofdstad te ontdekken. Wij wensen u een prettig verblijf toe en hopen dat u zich thuis zult voelen in ons Suriname, land van vele culturen, godsdiensten en talen.

Vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van Suriname, CARIFORUM en zijn bevolking. Vandaag markeert tevens een belangrijke mijlpaal in de relatie tussen CARIFORUM en de Europese Unie.

Dames en Heren.

Bekijken we de geschiedenis, dan merken wij dat het Caribisch Gebied altijd al de wens heeft gehad zich te verenigen. Regionale economische integratie begon reeds in het jaar 1968 met de oprichting van de Caribische Vrijhandelszone [Caribbean Free Trade Area, CARIFTA] waarbij 12 gemenebestlanden betrokken waren. De oprichting van de Caribische Gemeenschap [Caribbean Community, CARICOM] heeft het integratieproces verder verdiept en in 1989 werd een grote aanzet gedaan tot integratie met de instelling van de Caribische Interne Markt en Economie [Caribbean Single Market and Economy, CSME]. De recente oprichting van het Caribisch Hof van Justitie [Caribbean Court of Justice, CCJ] zal het integratieproces onder de verschillende Caribische staten zelfs nog meer bevorderen.

Hoewel het integratieproces in het begin alleen de Engelssprekende landen in het Caribisch betrof, hebben zich later andere landen aangesloten bij het proces en meest recentelijk nog zien we dat de Franse DOM’s voorzichtige tekenen vertonen van nauwere betrokkenheid, waardoor de diversiteit verder wordt vergroot en tegelijkertijd een extra moeilijkheidsgraad wordt toegevoegd aan de communicatie daar deze lidstaten die zich nu aansluiten allemaal andere talen spreken.

Ter overwinning van deze taalbarrières, heeft de Cariforum-Raad van Ministers in 2005 overeenstemming bereikt over de oprichting van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut [Caribbean Regional Information and Translation Institute, CRITI] in Suriname met als algemeen doel het verdiepen van de regionale integratie door middel van het tijdig en efficiënt verschaffen van informatie en vertaaldiensten in het Engels, Frans, Spaans en Nederlands.

Door deze vertaaldiensten zal officiële, semi-officiële en andere informatie beschikbaar zijn in het gehele gebied dat door het CARIFORUM wordt bestreken, ongeacht de taal waarin de informatie oorspronkelijk was gesteld. CRITI zal op kostendekkende basis vertaal- en informatiediensten aanbieden aan beroepsinstanties, regionale organisaties en het algemene publiek.

Met de implementatie van CRITI vandaag wordt een stap voorwaarts gemaakt naar het elimineren van de taalbarrières die worden ervaren als een obstakel voor verdere integratie.

Dames en Heren,

We zouden vandaag niet hier samen zijn indien we geen ondersteuning hadden mogen ontvangen van de Europese Unie.

Heel wat lobbywerk, of dat nu mondeling of schriftelijk was, is verzet moeten worden. Mensen binnen en buiten de regio moesten overtuigd worden van het vitale belang van dit instituut. Dit was ook het geval toen we de kloof moesten dichten tussen 2002, toen de CARIFORUM-Ministers goedkeuring hechtten aan het voorstel, en 2006, toen het Ministerieel besluit werd bekrachtigd en instructies werden gegeven ter implementatie.

Dit bewijst eens te meer dat wanneer de bereidheid tot medewerking en samenwerking bestaat, we onze doelen kunnen bereiken. Met deze inauguratie hebben we wederom een doel bereikt.

Wij danken u allen voor uw ondersteuning en feliciteren CARIFORUM en de EU.